Úvod   |  Kontakty   |  B. Braun vo svete
B. Braun Avitum Slovensko
 
Úvod >

Zásady ochrany súkromia

Anonymné zhromažďovanie údajov

Internetové stránky spoločnosti B. Braun môžete v zásade používať bez toho, že by ste nám oznámili svoju totožnosť. Získavame informácie iba o mene Vášho poskytovateľa internetových služieb, o dátach, ktoré na náš server odosiela Váš internetový prezerač, ako aj o tom, ktoré internetové stránky na našich doménach navštevujete. Na tento účel používame program etracker. Informácie zhromažďované týmto programom slúžia výhradne pre potreby štatistiky. Vy, ako používateľ, zostávate vždy anonymný.

Program etracker

Využitím technológií, ktoré nám poskytuje spoločnosť etracker GmbH (www.etracker.de), sa údaje o používateľoch na tejto stránke zhromažďujú a ukladajú v anonymnej podobe. Na tento účel sa môžu využívať tzv. cookies, avšak aj tie zhromažďujú a ukladajú dáta iba v tzv. pseudoanonymnej podobe. Údaje sa nevyužívajú na zisťovanie totožnosti návštevníkov tejto internetovej stránky, ani sa nespájajú s inými osobnými údajmi používateľa prípadného pseudonymu. Právo zhromažďovať a ukladať tieto údaje môžu používatelia tejto internetovej stránky kedykoľvek odvolať s platnosťou od nasledujúcej návštevy internetových stránok.


Zhromažďovanie, spracovávanie a odovzdávanie osobných údajov

Osobné údaje sa zhromažďujú iba v prípade, ak nám ich sami oznámite, napríklad v kontaktnom formulári na internetovej stránke. Tieto údaje sa nezverejňujú tretím osobám, ak výslovne neuvediete, že si to prajete.


Súhlas a obmedzené využívanie

Svoje osobné a firemné údaje (e-mailovú adresu, meno, adresu, atď.) nám poskytujete celkom dobrovoľne. Poskytnutím týchto údajov vyjadrujete zároveň súhlas s tým, že sa tieto údaje môžu zhromažďovať, spracovávať a využívať na účely kontaktovania, správy kontaktov, ochrany našich oprávnených obchodných záujmov či na iné účely, ktoré uvediete. Nebudú sa zhromažďovať, spracovávať ani využívať na žiadne iné účely. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou od okamžiku jeho odvolania.


Právo prístupu a verejný prehľad postupov pri spracovaní osobných údajov

Na Vašu žiadosť Vám písomne v súlade s platnými zákonnými predpismi oznámime, či ukladáme nejaké Vaše osobné údaje a o aké osobné údaje ide. Okrem toho máte v súlade s platnými právnymi predpismi právo požadovať opravu, zákaz spracovania alebo vymazanie týchto osobných údajov. Všetky tieto informácie sú uvedené v našom verejnom zozname postupov pri spracovaní osobných údajov podľa § 4e nemeckého spolkového zákona o ochrane osobných údajov (BDSG).


Bezpečnosť dát

Na ochranu dát, ktorú poskytuje spoločnosť B. Braun Avitum proti náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, strate, zničeniu alebo prístupu neoprávnených osôb, uplatňuje spoločnosť technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie dát. Naše bezpečnostné opatrenia sa priebežne zdokonaľujú v súlade s vývojom dostupných technológií.


Otázky ohľadom ochrany osobných údajov

Ak máte otázky ohľadom nakladania s vašimi osobnými údajmi, môžete sa obrátiť na oddelenie marketingu, kam môžete poslať svoje žiadosti o informácie, návrhy alebo sťažnosti. 
marketing.sk@bbraun.com 
avitum.sk@bbraun.com