Úvod   |  Kontakty   |  B. Braun vo svete
B. Braun Avitum Slovensko
 
Úvod > O nás > Etická komisia

Etická komisia

Etická komisia prejednáva a posudzuje štúdie biomedicínského výskumu so zameraním na oblast nefrológie v oblastiach klinického hodnotenia liečivých prípravkov, klinického hodnotenia zdravotnických prostriedkov a iných výzkumných projektov v oblasti nefrológie. Skupina B. Braun sa otvorene hlási k zásadám pravidel etického výskumu a ochrane dát, ktoré sú predmetom výskumu.

 

Záväzok vedenia Skupiny B. Braun

Vedenie spoločnosti prijalo nový etický kódex pre B. Braun Avitum s.r.o. Ten vychádza z koncernovej směrnice tzv. B. Braun Code of Conduct for working with customers".

Etický kódex obsahuje záväzné pravidlá správania sa voči zákazníkom, zdravotným poisťovniam a orgánom verejnej moci. Vzťahuje sa na akékoľvek jednanie zamestnancov a obchodných zástupcov, či už k nemu dochádza v súvislosti s predajom zdravotnických prostriedkov, liečiv, potravín pre zvláštne lekárske účely, biocidov alebo iných produktov, s kterými B. Braun obchoduje.

Kompletné informácie o činnosti Etickej komisie